Vilniaus lopšelis-darželis „Rytas“  įsikūręs Vilniaus miesto miškingame Lazdynų mikrorajone, apsuptas gražaus gamtovaizdžio (nuo 1964 metų saugoma gamtos teritorija – Karoliniškių kraštovaizdžio draustiniu, kuris apima griovų išraižytus, šaltiniuotus Neries slėnio šlaitus nuo Žvėryno iki Lazdynų. Gamtos mylėtojus labiausiai vilioja aukštas Plikakalnio atodangos skardis, kurio aukštis – 58 metrai, ilgis – 650 metrų.).

Darželis duris atvėrė 1972 m. ir vadinosi 132-uoju lopšeliu-darželiu.1996 m. darželiui  suteiktas pavadinimas – lopšelis-darželis „Rytas“.

Pagrindinės veiklos rūšys: ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikai ugdomi pagal  ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Lopšelis-darželis „Rytas“ savo veiklą organizuoja remiantis LR Švietimo įstatymu, LR  Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės  politikos koncepcija ir lopšelio-darželio "Rytas" nuostatais.     

Įstaigoje veikia 12 grupių (ankstyvojo,ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupės). Kiekviena grupė turi savo pavadinimą, tradicijas, grupės vaikų elgesio taisykles. Įstaigoje įrengta muzikos ir sporto salė, grupėse – veiklos centrai vaikų saviraiškai, žaidimams, poilsiui. Lauke vaikams sukurta ir tobulinama aplinka, skatinanti vaikus tyrinėti, pažinti, atrasti, aktyviai ir saugiai judėti, bendrauti.

Vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų kvalifikuotą pagalbą teikia logopedas.

Misija -   ikimokyklinio ugdymo įstaiga, sudaranti galimybes laisvos, kūrybiškos, žingeidžios, kritiškai mąstančios, atsakingos asmenybės ugdymui(si), puoselėjanti tautinį indentitetą, sudaranti prielaidas tolesniam ugdymuisi mokykloje. Glaudžiai bendraujanti bei bendradarbiaujanti su šeima, socialiniais partneriais.

Vizija – nuolat besimokanti, atvira naujovėms ir nuolatinei kaitai, diegianti naujas ugdymo formas bei metodus, atnaujinanti edukacinę aplinką ikimokyklinio ugdymo įstaiga, priimanti atsakomybę už ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tikslų įgyvendinimą ir rezultatus.

Filosofija-  ugdymas orientuotas į vaiką, jo poreikius ir gebėjimus. Palaikoma ir skatinama individuali ir grupinė iniciatyva. Pedagogų ir vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas abipusės pagarbos nuostatomis.

Įstaigos rekvizitai

Kodas: 190026316

Steigėjas: Vilniaus miesto  Savivaldybės taryba. Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Veiklos koordinatorius : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Tipas: lopšelis-darželis.

Ugdymo forma: dieninė.

Ugdymo kalba: lietuvių.

Įstaigos darbo laikas: I – V  6.30 val. – 19.00 val.

Pagrindinė veiklos sritis : švietimas, rūšis –  ikimokyklinis ugdymas.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras.