"Aitvarų" grupės vaikų pasirodymas

10 Nuotraukos

"Geniukų"grupės vaikų pasirodymas

9 Nuotraukos

"Bitučių" grupės vaikų pasirodymas

10 Nuotraukos

Vilniaus lopšelio - darželio "Žibutė" vaikų pasirodymas

11 Nuotraukos

"Boružėlių" grupės vaikų pasirodymas

10 Nuotraukos

"Peledžiukų" grupės vaikų pasirodymas

10 Nuotraukos

"Drugelių" grupės vaikų pasirodymas

10 Nuotraukos

"Svirpliukų" grupės vaikų pasirodymas

10 Nuotraukos

"Voveriukų" , "Skruzdeliukų" , "Žirniukų" gr. ikimokyklinio ugdymo pedagogių ir jų padejėjų pasirodymas

8 Nuotraukos

"Vyturėlių" grupės vaikų pasirodymas

10 Nuotraukos

"Ežiukų" grupės vaikų pasirodymas

11 Nuotraukos