Vilniaus lopšelio-darželio "RYTAS" strateginis planas 2018-2022

Vilniaus lopšelio-darželio "RYTAS"  ikimokyklinio ugdymo programa  SPINDULĖLIS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Darbo tvarkos taisykles