VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO RYTAS STRATEGINIS PLANAS 2018-2022

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO RYTAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA SPINDULĖLIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

VILNIAUS-LOPŠELIO-DARŽELIO-RYTAS-DARBO-TVARKOS-TAISYKLĖS-2011-m.

DIREKTORĖS 2018 m. VEIKLOS ATASKAITA